× Nieuws Wedstrijdverslagen Kalender Foto Contact

☰ MENU
Autostal Duindistel Optiek Vanneste Hooglede Izegem http://www.daviddesign.be

10-03-2015

Verduidelijking door DG Sport m.b.t. het parcours van de Spa Rally

De afgelopen uren werden reeds heel wat informatie en verklaringen gepubliceerd met betrekking tot het parcours van de Spa Rally. DG Sport - organisator van het evenement - wenst een aantal punten te verduidelijken. 

Donderdag 5 maart ontving DG Sport een schrijven van de Waalse Regio met de mededeling dat de toestemming voor de organisatie van de specials van La Clémentine en Barisart werd gegeven onder bepaalde voorwaarden.

Naar aanleiding van dat schrijven werd een eerste vergadering belegd tussen DG Sport en de vertegenwoordigers van de heren Ministers Colin en Di Antonio. Deze signaleerden aan de organisator van de Spa Rally dat ze geen toestemming gaven aan de deelnemers om de Avenue de Bel Heid aan te doen - waarvan het geneutraliseerde deel zich bevindt in Natura zone 2000 - alsook de Chemin Loxhet, die afhangt van het landbouwgebied aangezien het zich bevindt in een watervergaarzone. DG Sport dacht te goeder trouw dat deze laatste weg geen probleem zou vormen aangezien deze ook open is voor normaal verkeer.

Een tweede vergadering werd gehouden in Namen. Tijdens deze vergadering hebben de vertegenwoordigers van DG Sport duidelijk hun standpunt uitgelegd.

Om geen onrust te wekken en moeilijkheden tijdens de wedstrijd te vermijden, heeft DG Sport beslist om de special van Barisart te verleggen om zo de Chemin Loxhet te vermijden. Op dit moment is het vertrekpunt nog niet bepaald, de koersdirectie onderzoekt nog steeds de beste oplossing om de reglementering zo scrupuleus mogelijk te respecteren. Anderzijds wordt de special van La Clémentine gereden zoals initieel voorzien.

Autostal Duindistel
Optiek Vanneste Hooglede Izegem

http://www.daviddesign.be

Trefwoord(en)

Foto albums

Verwante artikelen